zum Inhalt springen

Slavische Filmabende: papieroVÉ HLAVY / PAPER HEADS (Slovakisch Film)

Im Januar wird am Slavischen Institut an jedem Dienstag um 19 Uhr jeweils ein Kinofilm aus einem slavischen Land gezeigt.

Dritte ist slovakisch Film papieroVÉ HLAVY / PAPER HEADS:

 

Papierové hlavy sú reflexiou o slobode, o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu a v rokoch 1945 až 1989. Film je rámcovaný rovinou pouličného divadla, v závere sú happeningové motívy rozšírené o súčasnú polohu výpovede o dnešnej dobe. Archívne materiály sa používajú skratkovitým, paradoxným a niekedy aj humorným spôsobom (prevzaté z: Slovenský filmový ústav, SFÚ).

 

Paper Heads is a reflection on freedom, on the relation between the citizen and power, and on the various forms of violation of human rights in Czechoslovakia between 1945 – 1989.  The film is framed by the level of street theatre, and happening motifs at the end of the film are extended by testimonies of the contemporary period. Archive materials are used in a concise, paradoxical and sometimes even humorous manner (taken from: Slovak Film Institute).