zum Inhalt springen

Yb Mazedonische Schriftstelle (A-Z)

Mazedonische Schriftsteller der einzelnen Epochen (alphabetisch)

15. - Mitte des 19. Jahrhunderts    201-300
1850 - ca. 1945    301-400


Abad?iev, G.    4350-4399
Alte Periode    50-200
Andreevski, Petre M.    2650-2699
Anthologien    1-50
Arsovski, Georgi    4700-4749
Arsovski, Tome    3400-3449
Atanasovski, M.    1300-1349
Ba?evski, Dimitar    4520-4529
Belev, Krstju    1900-1949
Bogdanovski, T.    4601-4620
Bo?kovski, Jovan    2450-2499
Br?zicov, Chr. D.    4050-4099
Bukleski, Tome    2000-2049
Bu?arovska, Vera    4750-4799
?alovski, Todor    4581-4600
?apovski, Ivan    2250-2299
?a?ule, Kole    3300-3349
?ingo, ?ivko    4470-4479
Daskalov, St.    3750-3799
Drakul, Simon    850-899
Drugovac, Miodrag    3450-3499
Fotov, Metodija    3200-3249
Georgievski, Ta?ko    1250-1299
Gilevski, Paskal    4540-4560
Guleski, Sotir    1500-1549
Gur?nev, Milan    3250-3299
G´uzel, Bogomil    2750-2799
Hajdoski, G.    4150-4199
Hristova, Svetlana    4561-4580
Hristovski, A.    500-549
Ilik, Vaislav    4800-4849
Iljoski, Vasil    2200-2249
Ivanov, Blagoja    600-649
Ivanovski, Gogo    1400-1449
Ivanovski, ?rbo    1350-1399
Jakimovski, ?edo    2350-2399
Janevski, Slavko    1050-1099
Javanovski, Meto    3150-3199
Jovanovik`, Zoran M.    1950-1999
Jovkov, Jordan    4435-4444
Kalik, Du?ko    550-599
Karamanov, Aco    2800-2849
Karovski, Lazo    4455-4469
Ko?ovski, Nikola    3600-3649
Koneski, Bla?e    1550-1599
Konstantinov, A.    4100-4149
Kostov, Petar    4641-4660
Kostov, Vladimir    3350-3399
Koteski, Jovan    2400-2449
Kr?ovski-Pej?inovik`    3100-3149
Krle, Risto    1200-1249
Krsteski, Gligor    2850-2899
Krsteski, Troj?e    4500-4509
Leov, Jordan    3550-3599
Limani, Came    4621-4640
Maleski, Vlado    2950-2999
Maner, E.    4200-4249
Markovski, V.    4300-4349
Matewski, Mateja    2900-2949
Misikov, Krste P.    401-449
Misirkova-Rumenova, K.    3900-3949
Miladinov, Dimitrija (Dimit?r)    426-449
Miladinov, Konstantin    450-460
Brüder Miladinov    461-470
Momirovski, Tome    750-799
Naum?eski, Vol?e    4445-4454
Nedelkovski, Kole    1800-1849
Nedelkovski, Mile    2300-2349
Ni?er, Bogoja J.    1100-1149
Nikoleski, Van?o    2700-2749
Panov, Anton G.    1150-1199
Panowski, Done    3700-3749
Pavlovski, Bla?e    4681-4700
Pavlovski, Bo?in    2000-2199
Pavlovski, Radovan    1700-1749
Pendovski, Branko    700-749
Petkouski, R.    4425-4434
Petro, M.    4250-4299
Podgorec, Vidoe    3860-3899
Popov, Stale    800-849
Popovski, Aleksander    1600-1639
Popovski, Ante    1640-1649
Popovski, Jovan    4661-4680
Poposimov, Ch.    3800-3849
Prli?ev, Grigor S.    1850-1899
Racin, Ko?o    471-490
Rend?ov, Michail    4530-4539
Rodev, Du?ko    2050-2099
Ru?igaj, Danica    2100-2149
Simjanoski, Stojmir    4490-4499
Sirilov, Peter    3000-3049
Smirnenski, A.    4400-4424
Solev, Dimitar    650-699
?apov, Aco    1750-1799
?apov, Vlado    4850-4899
Stefanoski, Goce    4480-4489
Stojmenski, Ljup?o    950-999
Tarapuza, Stojan    3050-3099
Ta?kovski, Dragan    3500-3549
Ta?kovski, L.    3850-3859
Ter?ovski, Milan    4510-4519
To?ko, Ivan    1000-1049
Todorovski, Gane    900-949
Urdin, Ko?o    2550-2599
Uro?evik, Vlada    2600-2649
Vangelov, Atanas    1650-1699
Vapcarov, Nikola J.    2500-2549
Vi?inski, Boris    1450-1499
Zdravkowski, Cane    3650-3699