skip to content

Das Seminar „Środy kolońskie“ („Kölner Mittwoche“) ist ein Zyklus von Begegnungen mit ausgewählten Werken der polnischen Literatur, deren Geheimnisse wir unter der Anleitung herausragender Literaturwissenschaftler erkunden. Ryszard Koziołek, einer unserer Gäste, schreibt: „Es ist gut, mit der Literatur zu denken“. Im Raum des Seminars werden wir uns in der Kunst, auf diese Weise zu denken, üben. Die Teile des Seminars leiten, neben den Koordinatoren, bemerkenswerte Gäste: Prof. Ewa Paczoska (Warschau), Prof. Ryszard Koziołek (Kattowitz), Prof. Radosław Grześkowiak (Danzig), Prof. Paweł Stępień (Warschau) und dr Karol Samsel (Warschau). Wir werden mit "Legenda o św. Aleksym", Jan Kochanowski und Mikołaj Sęp-Szarzyński bedeutsame Texte der altpolnischen Literatur lesen, in die verborgenen Winkel von Norwids „Assunta“ in Czesław Miłoszs Lektüre vordringen und die Welten Bolesław Prus und Henryk Sienkiewicz kennenlernen. Wir beginnen mit einer Analyse der Poetik der ausgewählten Erzählungen Jarosław Iwaszkiewiczs.

Die Teilnehmer*innen sind verpflichtet, sich auf jedes Treffen durch die Lektüre der Texte vorzubereiten und aktiv an der Arbeit im Seminar teilzunehmen. Die Materialien und die Liste der Lektüren werden auf der laufend aktualisierten Seite auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Wir laden alle ein, die sich für eine vertiefte Arbeit mit polnischen literarischen Texten und Diskussionen in polnischer Sprache interessieren.

Kalender:
24.10.2018 Dr. J. Czarnecki IWASZKIEWICZ
07.11.2018 Prof. Dr. R. Grześkowiak SĘP-SZARZYŃSKI 
21.11.2018 Prof. Dr. E. Paczoska PRUS
05.12.2018 Prof. Dr. R. Koziołek SIENKIEWICZ 
09.01.2019 Prof. Dr. J. Schulte KOCHANOWSKI
16.01.2019 Prof. Dr. P. Stępień LEGENDA O ŚW. ALEKSYM
30.01.2019 Dr. K. Samsel NORWID MIŁOSZ

Seminarium “Środy kolońskie” to nowy cykl spotkań z wybranymi utworami literatury polskiej, których tajniki zgłębiać będziemy pod okiem wybitnych literaturoznawców. Ryszard Koziołek, jeden z naszych gości, powiada: “Dobrze się myśli literaturą”. W przestrzeni seminarium staramy się ćwiczyć w sztuce takiego rodzaju myślenia. Poszczególne części seminarium prowadzić będą, poza jego koordynatorami, znakomici goście: Prof. Ewa Paczoska (UW), Prof. Ryszard Koziołek (UŚ), Prof. Radosław Grześkowiak (UG), Prof. Paweł Stępień (UW) i dr Karol Samsel (UW). Czytać będziemy znaczące teksty doby staropolskiej, w tym “Legendę o św. Aleksym”, poezje Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, wnikniemy w zakamarki “Assunty” Norwida czytanej okiem Miłosza, poznamy literacki świat Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza. Wprowadzeniem do pracy będzie namysł nad wyborem opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza.


Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania do każdego bloku zajęć poprzez czytanie zadanych tekstów i aktywny udział w dyskusji. Materiały i lista lektur dostępne są na aktualizowanej na bieżąco stronie kursu w Iliasie. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pogłębioną pracą nad polskimi tekstami literackimi i dyskusją po polsku.


Terminarz:
24.10.2018 Dr. J. Czarnecki IWASZKIEWICZ
07.11.2018 Prof. Dr. R. Grześkowiak SĘP-SZARZYŃSKI 
21.11.2018 Prof. Dr. E. Paczoska PRUS
05.12.2018 Prof. Dr. R. Koziołek SIENKIEWICZ 
09.01.2019 Prof. Dr. J. Schulte KOCHANOWSKI
16.01.2019 Prof. Dr. P. Stępień LEGENDA O ŚW. ALEKSYM
30.01.2019 Dr. K. Samsel NORWID MIŁOSZ